คิดดีออนไลน์

 • ชื่อเรื่อง: Hackathon 4Health 3 ภูมิภาค

 • ชื่อเรื่อง: เพลง เธอ..วันนี้

 • ชื่อเรื่อง: รู้ทันพนันออนไลน์

หลักสูตรคิดดี

 • ชื่อเรื่อง: หลักสูตรบ่มเพาะนักสื่อสารสุขภาวะ (Thai Media Academy)

 • ชื่อเรื่อง: รู้จัก หลักสูตรบ่มเพาะนักสื่อสารสุขภาวะ (Thai Media Academy)

 • ชื่อเรื่อง: แบบทดสอบ ประเมินความรู้ 169

Blog

 • ชื่อเรื่อง: รู้ทันภัยพนันออนไลน์ กลุ่มห้ากุมาร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เครือข่ายคิดดีไอดอล นักสื่อสารสุขภาวะภาคใต้

  อ่านต่อ
 • ชื่อเรื่อง: Hackathon 4 Health เวทีปฏิบัติการ 3 ภูมิภาค 10 พื้นที่ปฏิบัติการ

  อ่านต่อ
 • ชื่อเรื่อง: สุขภาพดีสุมื้อ ชวนขยับกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  อ่านต่อ
 • ชื่อเรื่อง: เพชรบูรณ์ - ชมรม GenZ จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 กลุ่มโรงเรียนแกนนำคิดดีสร้างสรรค์ไอเดียบอร์ดเกมป้องกันนักสูบหน้าใหม่

  อ่านต่อ
 • ชื่อเรื่อง: สมหมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

  อ่านต่อ

Activity

 • ชื่อเรื่อง: hackPOD ค้นหากลุ่มผู้นำคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบแฟลตฟอร์มสื่อรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า

  อ่านต่อ
 • ชื่อเรื่อง: SMART LEADER อับสกิลผู้นำนักศึกษาให้เป็นผู้นำแห่งอนาคต

  อ่านต่อ
 • ชื่อเรื่อง: ประกาศโจทย์ประเด็นรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าในแคมป์ hackPOD

  อ่านต่อ
 • ชื่อเรื่อง: ปฏิบัติการคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคมรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านการ hackPOD ใน 3 พื้นที่ภาคใต้

  อ่านต่อ
 • ชื่อเรื่อง: บ่มเพาะอาจารย์ที่ปรึกษาสู่ผู้นำทางสุขภาวะทางปัญญาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

  อ่านต่อ

สื่อคิดดี