UPDATE กิจกรรมคิดดี

Blog

Blog

 • ชื่อเรื่อง: คิดแบบนวัตกรทางสุขภาวะด้วยวิธี Hakathon 4health สู่..นักสื่อสารปฏิบัติการขับเคลื่อนทางสังคม

  อ่านต่อ
 • ชื่อเรื่อง: รู้ทันภัยพนันออนไลน์ กลุ่มห้ากุมาร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เครือข่ายคิดดีไอดอล นักสื่อสารสุขภาวะภาคใต้

  อ่านต่อ
 • ชื่อเรื่อง: Hackathon 4 Health เวทีปฏิบัติการ 3 ภูมิภาค 10 พื้นที่ปฏิบัติการ

  อ่านต่อ
 • ชื่อเรื่อง: สุขภาพดีสุมื้อ ชวนขยับกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  อ่านต่อ
 • ชื่อเรื่อง: เพชรบูรณ์ - ชมรม GenZ จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 กลุ่มโรงเรียนแกนนำคิดดีสร้างสรรค์ไอเดียบอร์ดเกมป้องกันนักสูบหน้าใหม่

  อ่านต่อ

Activity

Activity

 • ชื่อเรื่อง: นัดหมายเตรียมความพร้อมผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่นักปฎิบัติการทางสังคม

  อ่านต่อ
 • ชื่อเรื่อง: ศาสตร์การเล่าเรื่องชุมชนให้มีพลัง ขยายหลักสูตรนักสื่อสารสุขภาว

  อ่านต่อ
 • ชื่อเรื่อง: ออกแบบเนื้อหา กับการรับผิดชอบต่อสังคม กรณีศึกษา “จากผู้เสพสื่อ สู่ผู้พิทักษ์”

  อ่านต่อ
 • ชื่อเรื่อง: hackPOD ค้นหากลุ่มผู้นำคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบแฟลตฟอร์มสื่อรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า

  อ่านต่อ
 • ชื่อเรื่อง: SMART LEADER อับสกิลผู้นำนักศึกษาให้เป็นผู้นำแห่งอนาคต

  อ่านต่อ

ปฎิทินกิจกรรม

loading...