คลิปสื่อคิดดี

 • ชื่อผลงาน: คิดดี CARE l รวมพลังคนรุ่นใหม่ห่วงใยสังคม l สสส.
 • เจ้าของผลงาน: KiddeeiDOL
 • ประเด็น: สุขภาพจิต
 • หมวดหมู่: คิดดีไอดอล
ประเมินการรับชมสื่อ
 • ความรู้ที่ได้รับจากการชมผลงานสื่อ :
  5.00
 • สื่อสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม :
  5.00
 • สื่อสามารถนำไปขยายผลและบอกต่อได้ :
  5.00

แบบวัดผลความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)


หมวดหมู่

คิดดี สื่อเท่าทันสุขภาวะ

คิดดี CARE l รวมพลังคนรุ่นใหม่ห่วงใยสังคม l สสส.

เพลง เธอ..วันนี้

ปฐมนิเทศKIDDEEidol ปีที่6

รู้จักโปรเจก KIDDEE IDOL

เสียงกำลังใจสู้โควิด

คิดดี tiktok เอาชนะโควิด-19

MV คิดดีแคร์ ร่วมพลังอาสาสมัคร

พื้นที่ปฏิบัติการ คิดดีไอดอลนักสื่อสารสุขภาวะ

ปฏิบัติการล่าฝันของคิดดีไอดอล ปีที่7

นิยามความหมายคิดดีไอดอล