ฐานข้อมูลคิดดีไอดอล

พื้นที่ปฎิบัติการ

 • ชื่อทีม : นิเทศไมเนอร์ 69
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

 • ชื่อทีม : นิเทศไมเนอร์ 60

 • ชื่อทีม : AGM

 • ชื่อทีม : BK เบอเกอร์

 • ชื่อทีม : I smile

 • ชื่อทีม : ไตรกัลยา

 • ชื่อทีม : ED.SO TSU

 • ชื่อทีม : Naver

 • ชื่อทีม : salmon

 • ชื่อทีม : The dash yru

 • ชื่อทีม : SN-studio

 • ชื่อทีม : ลูกปาล์มร่วง

 • ชื่อทีม : หัวครก

 • ชื่อทีม : The newlife team

 • ชื่อทีม : แพนด้าหัวฟู

 • ชื่อทีม : UP2U

 • ชื่อทีม : The third

 • ชื่อทีม : แสงใต้

 • ชื่อทีม : นิเทศไมเนอร์ 97

 • ชื่อทีม : Creative Communication for Health

 • ชื่อทีม : ช่อราชพฤกษ์

 • ชื่อทีม : นิเทศไมเนอร์ 96

 • ชื่อทีม : ผัดผักน้ำมันจ๋อย

 • ชื่อทีม : Choose Studio

 • ชื่อทีม : Banana Quality

 • ชื่อทีม : Be yourself

 • ชื่อทีม : VII

 • ชื่อทีม : GenZไม่สูบไม่ดื่มป้องกันนักสูบหน้าใหม่

 • ชื่อทีม : NP Studio

 • ชื่อทีม : นิเทศไมเนอร์ 109

 • ชื่อทีม : PW studio

 • ชื่อทีม : The Uniquex

 • ชื่อทีม : TSU to slim up

 • ชื่อทีม : Armando

 • ชื่อทีม : ก็มาดิคร้าบ

 • ชื่อทีม : นิเทศคอน

 • ชื่อทีม : ไข่มุกอันดามัน

 • ชื่อทีม : สื่อหรรษาพาสุขภาพแข็งแรง

 • ชื่อทีม : MK Zone

 • ชื่อทีม : LUCIANO

 • ชื่อทีม : PNU

 • ชื่อทีม : CAHU

 • ชื่อทีม : Chem is try

 • ชื่อทีม : P.N.Production
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

 • ชื่อทีม : Kaikem Academy
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 • ชื่อทีม : Ramang production

 • ชื่อทีม : นิเทศคอนฯชวนน้องทำสื่อ

 • ชื่อทีม : Pakphanang production

 • ชื่อทีม : Adam and Fatima

 • ชื่อทีม : Aerobic for kids

 • ชื่อทีม : รังวังแต่ไม่รังเกียจ นิเทศคอนฯbullying

 • ชื่อทีม : Board game for kid

 • ชื่อทีม : ทัศนัยภูวดล

 • ชื่อทีม : Zero waste School

 • ชื่อทีม : นิเทศไมเนอร์ 133

 • ชื่อทีม : Dreamers Studio

 • ชื่อทีม : Pohkla New Gen

 • ชื่อทีม : วานีต้า สื่อสร้างสรรค์

 • ชื่อทีม : นิเทศไมเนอร์ 146

 • ชื่อทีม : Possible

 • ชื่อทีม : UNIQUE Production

 • ชื่อทีม : Kae hra studio

 • ชื่อทีม : นิเทศไมเนอร์ 147

 • ชื่อทีม : ปากพนังซิตี้

 • ชื่อทีม : Dream Wold

 • ชื่อทีม : Comarts

 • ชื่อทีม : ลังกาสุกะ

 • ชื่อทีม : นิเทศไมเนอร์160
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

 • ชื่อทีม : Dand stor
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

 • ชื่อทีม : NAYU MEDIA
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

 • ชื่อทีม : Wall Production โรงเรียนกำแพงวิทยา
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล

 • ชื่อทีม : เพาะกล้า ม.ทักษิณ
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

 • ชื่อทีม : Power MC
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

 • ชื่อทีม : Madu Manis
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

 • ชื่อทีม : คณะละครชุมชนป่าพะยอม
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 • ชื่อทีม : MC Care
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

 • ชื่อทีม : P.N. Production
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

 • ชื่อทีม : วชช.ปัตตานี

 • ชื่อทีม : EVENT MAN
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 • ชื่อทีม : NSTRU. Com Art
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

 • ชื่อทีม : สุคิรินวิทยา
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

 • ชื่อทีม : Run Away โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

 • ชื่อทีม : ADIK PUTRI (สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิยะลา)
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.สิโรรส อ.เมือง จ.ยะลา

 • ชื่อทีม : ไข่เค็มอคาเดมี มรส.สุราษฎร์ธานี
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

 • ชื่อทีม : ศาสนศึกษา
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

 • ชื่อทีม : ชมรมเพาะกล้า ม.ทักษิณ
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

 • ชื่อทีม : Hydrose ม.ทักษิณ
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

 • ชื่อทีม : SHINPAI BY HWKS หาดใหญ่วิทยาคาร
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 • ชื่อทีม : ห้ากุมาร มทร.ศรีวิชัย
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

 • ชื่อทีม : อะรีก็ใด อะไรก็ดี มทร.ศรีวิชัย
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

 • ชื่อทีม : สมหมายถึง ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

 • ชื่อทีม : Go na su ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

 • ชื่อทีม : ชมรม GenZ เพชรบูรณ์
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

 • ชื่อทีม : สตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
  พื้นที่ปฎิบัติการ : ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

แกนนำเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะ

ข้อมูลนักสื่อสารสร้างสรรค์

คิดดีรุ่น....

ชื่อ......สกุล......

เครือข่ายนักวิชาการและภาคีสื่อสารสุขภาวะ

ข้อมูลนักวิชาการ

ชื่อ......สกุล......

เครือข่ายภาคี

ข้อมูลผู้ประสานงาน

ชื่อ......สกุล......