ข่าวปลอม อย่าแชร์! ถุงเท้า สามารถรักษาโรคหัวใจ มะเร็งหรือโรคต่างๆ ได้

: นิเทศไมเนอร์ 146 : Infographic / infographic : คิดดีแคร์
: 187 ครั้ง

Fake news by นิเทศไมเนอร์ 146 EP.9
ข่าวปลอม อย่าแชร์! ถุงเท้า สามารถรักษาโรคหัวใจ มะเร็งหรือโรคต่างๆ ได้


กรณีที่มีการโฆษณาสรรพคุณ เพื่อจำหน่ายถุงเท้า โดยกล่าวว่าหากสวมใส่ สามารถรักษาโรคหัวใจ โรคมะเร็ง รักษาได้สารพัดโรคนั้น ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าชุดหรือเครื่องแต่งกาย สามารถรักษาโรคหัวใจ มะเร็งหรือโรคต่างๆ ได้ ซึ่งการโฆษณาสรรพคุณต้องศึกษารายละเอียดว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรองรับหรือไม่

อ่านข้อมูลเพิ่มได้ที่ :https://www.antifakenewscenter.com/ข่าวปลอม-อย่าแชร์-ถุงเท้า-สามารถรักษาโรคหัวใจ-มะเร็งหรือโรคต่างๆ-ได้/


ประเมินการรับชมสื่อ
  • ความรู้ที่ได้รับจากการชมผลงานสื่อ : 0.0
  • สื่อสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : 0.0
  • สื่อสามารถนำไปขยายผลและบอกต่อได้ : 0.0

คลิกเพื่อทำแบบสอบถาม