คิดดีไอดอล 4ทักษะ สู่การสร้างคนรุ่นใหม่ ในการใช้สื่อเป็นเครื่องมือ

: KiddeeiDOL : Infographic / poster : คิดดีไอดอล
: 215 ครั้ง

คิดดีไอดอล 4ทักษะ สู่การสร้างคนรุ่นใหม่ ในการใช้สื่อเป็นเครื่องมือ


ประเมินการรับชมสื่อ
  • ความรู้ที่ได้รับจากการชมผลงานสื่อ : 0.0
  • สื่อสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : 0.0
  • สื่อสามารถนำไปขยายผลและบอกต่อได้ : 0.0

คลิกเพื่อทำแบบสอบถาม