Next Station สถานีต่อไปเที่ยวไทยไร้ควัน

: ชมรม GenZ เพชรบูรณ์ : Infographic / infographic : คิดดี ปีที่ 7 (คิดดีไอดอล)
: ครั้ง
ทีม GenZ wangpong
ชื่อผลงาน : Next Station สถานีต่อไปเที่ยวไทยไร้ควัน
ประเด็น : ป้องกันนักสูบหน้าใหม่
สื่อที่ใช้จัดกิจกรรม : บอร์ดเกม
🟡 บทคัดย่อ : สถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย ที่นับวันจะรุ่นแรงมากขึ้น ด้วยภาพลักษณ์ รส กลิ่น สี ของบุหรี่ไฟฟ้ามีความหลากหลายและน่าดึงดูด ส่งผลให้เยาวชนไทยตกหลุมพลางกับดักของบริษัทบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีการแผ่วงกว้างมากขึ้นทั่วประเทศไทย เห็นได้จากในการดำรงชีวิตประจำวันจะพบเห็นมีคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะมากขึ้นโดยเฉพาะที่ยังเป็นเยาวชน เราจึงมองเห็นปัญหาว่า นอกจากเยาวชนจะไม่ทราบว่าบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายแล้ว ยังนำมาสูบในที่สาธารณะอีกด้วย เราจึงจัดทำบอร์ดเกม “Next Station สถานีต่อไปเที่ยวไทยไร้ควัน” ขึ้นเพื่อสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ห้ามสูบในพื้นที่สาธารณะต่างๆ รวมถึงข้อความโฆษณาของบริษัทบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็น Misconception หรือการสร้างความเข้าใจผิดให้แก่เยาวชนอีกด้วย
🟡 รายละเอียด : ผู้เล่นจะต้องวางแผนในการสร้างอณาจักรและแลนด์มาร์คไร้ควันเป็นของตัวเอง เพื่อขยายพื้นที่ให้ยิ่งใหญ่ และมีการแข่งขันจากผู้เล่นคนอื่นที่หวังจะสร้างแลนด์มาร์คเป็นของตัวเองเช่นเดียวกัน ฉะนั้น จึงจะต้องเก็บเหรียญ ไอเทม สตอรี่การ์ด ให้ได้เยอะที่สุดเพื่อท่องเที่ยวและสร้างอณาจักรของคุณให้ทั่วประเทศไทย โดยวิธการเล่นและการแข่งขันกับผู้แข่งขันจะสนุกสุดมันขนาดไหนอยากให้ทุกคนมาลองเล่นด้วยกัน เราจะรอพบกับความยิ่งใหญ่ของอณาจักรไร้ควันของคุณนะ

ประเมินการรับชมสื่อ
  • ความรู้ที่ได้รับจากการชมผลงานสื่อ : 0.0
  • สื่อสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : 0.0
  • สื่อสามารถนำไปขยายผลและบอกต่อได้ : 0.0

คลิกเพื่อทำแบบสอบถาม