คิดดี CARE l รวมพลังคนรุ่นใหม่ห่วงใยสังคม l สสส.

: KiddeeiDOL : Video / #สุขภาพจิต : คิดดีไอดอล
: 16798 ครั้ง

 

หลากหลายปัญหา และความท้าทาย กับยุคที่ต้องปรับตัว

คิดดีแคร์ พลังคนหนุ่มสาว ที่ลุกขึ้นมาสื่อสาร คิดสร้างสรรค์ 


ประเมินการรับชมสื่อ
  • ความรู้ที่ได้รับจากการชมผลงานสื่อ : 5.00
  • สื่อสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : 5.00
  • สื่อสามารถนำไปขยายผลและบอกต่อได้ : 5.00

คลิกเพื่อทำแบบสอบถาม