FAKE NEWS TOON EP.04 Iดื่มน้ำมะนาวผสมเกลือเป็นวิธีฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 จริงหรือ?!

: P.N. Production : Infographic / infographic : คิดดีแคร์
: 188 ครั้ง

☢️FAKE NEWS TOON EP.04☢️

ดื่มน้ำมะนาวผสมเกลือเป็นวิธีฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 จริงหรือ?! 

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
.
กรณีแนะนำวิธีข้อปฏิบัติตัวในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการดื่มน้ำอุ่นผสมเกลือ น้ำสมุนไพร และน้ำมะนาว เพราะเชื้อ COVID-19 กลัวน้ำดังกล่าว กรมควบคุมโรคได้ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เป็นการสร้างข้อมูลเท็จนำมาเผยแพร่ซ้ำเพื่อสร้างความเข้าใจผิด ปัจจุบันยังไม่มีรายงานทางการแพทย์ใดยืนยันว่าการดื่มน้ำมะนาวผสมเกลือช่วยฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้
.
ซึ่งการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสฯ ที่ดีที่สุดขณะนี้ คือ ลดการสัมผัสที่ไม่จำเป็น หมั่นล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่แออัด สวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ และหากมีไข้ หรืออาการเสี่ยงให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง

อ่านข้อมูลเพิ่มได้ที่ : https://www.facebook.com/AntiFakeNewsCenter/posts/424908908943288


ประเมินการรับชมสื่อ
  • ความรู้ที่ได้รับจากการชมผลงานสื่อ : 0.0
  • สื่อสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : 0.0
  • สื่อสามารถนำไปขยายผลและบอกต่อได้ : 0.0

คลิกเพื่อทำแบบสอบถาม