SMART LEADER อับสกิลผู้นำนักศึกษาให้เป็นผู้นำแห่งอนาคต

: admin
: 2024-06-07 09:32:21
: 3830 ครั้ง


ในวันที่โลกต้องการ “เป็ดพรีเมียม” สสส. โดยศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว จับมือ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชวนผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้ง 3 วิทยาเขต จำนวน 88 คน พร้อมบุคลากร มาอับสกิลให้เป็น “เป็ดขั้นเทพ” SMART LEADER ด้วยการปลุกพลังผู้นำ..ให้ตื่นขึ้น

ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 เครือข่ายคิดดีไอดอล โดยศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว ภายใต้ความร่วมมือกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการสัมมาคณะกรรมการองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ประจำการศึกษา 2567 ณ ล่องแก่งหนามมดแดง และล่องแเก่งลุงทันโฮมสเตย์ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี และ นางดาวดล สวัสดิลานนท์  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรม

การเสริมทักษะเพื่อพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต เพื่อเรียนรู้ทักษะการเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ SMART LEADER ด้วยการปลุกพลังผู้นำ..ให้ตื่นขึ้น โดยเฉพาะการเป็น "มนุษย์เป็ด" ที่ไม่เก่งสักด้าน ผ่านลองมาทบทวนตนเอง ดูความหมายจริงๆและความสามารถลับๆของมนุษย์เป็ดที่หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิด ที่จะมองมนุษย์เป็ดเปลี่ยนไป... ให้เป็นมนุษย์เป็ด" ที่มีความสุขและเติบโตได้ไม่แพ้ใคร ที่เรียกว่า มนุษย์เป็ดพรีเมียม 

ผลลัพธ์ที่สำคัญ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการร่วมพัฒนาผู้นำนักศึกษา และติดอาวุธทางความคิดให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับศตวรรษใหม่

 

#มทร.ศรีวิชัย x KiddeeiDOL #นักสื่อสารสุขภาวะ #คิดดีไอดอล #คิดเปลี่ยนสังคมสุขภาวะ #s00k #KiddeeiDOL #คิดดีiDOL #ศูนย์สร้างสรรค์สื่อฯ #สื่อยกกำลังสุข #ระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา #สำนัก11 #สสส