เพชรบูรณ์ - ชมรม GenZ จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 กลุ่มโรงเรียนแกนนำคิดดีสร้างสรรค์ไอเดียบอร์ดเกมป้องกันนักสูบหน้าใหม่

: admin
: 2023-12-26 16:02:31
: 201 ครั้ง


 
 
ทีม GenZ wangpong
ชื่อผลงาน : Next Station สถานีต่อไปเที่ยวไทยไร้ควัน
ประเด็น : ป้องกันนักสูบหน้าใหม่
สื่อที่ใช้จัดกิจกรรม : บอร์ดเกม
 
🟡 บทคัดย่อ : สถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย ที่นับวันจะรุ่นแรงมากขึ้น ด้วยภาพลักษณ์ รส กลิ่น สี ของบุหรี่ไฟฟ้ามีความหลากหลายและน่าดึงดูด ส่งผลให้เยาวชนไทยตกหลุมพลางกับดักของบริษัทบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีการแผ่วงกว้างมากขึ้นทั่วประเทศไทย เห็นได้จากในการดำรงชีวิตประจำวันจะพบเห็นมีคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะมากขึ้นโดยเฉพาะที่ยังเป็นเยาวชน เราจึงมองเห็นปัญหาว่า นอกจากเยาวชนจะไม่ทราบว่าบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายแล้ว ยังนำมาสูบในที่สาธารณะอีกด้วย เราจึงจัดทำบอร์ดเกม “Next Station สถานีต่อไปเที่ยวไทยไร้ควัน” ขึ้นเพื่อสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ห้ามสูบในพื้นที่สาธารณะต่างๆ รวมถึงข้อความโฆษณาของบริษัทบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็น Misconception หรือการสร้างความเข้าใจผิดให้แก่เยาวชนอีกด้วย
 
🟡 รายละเอียด : ผู้เล่นจะต้องวางแผนในการสร้างอณาจักรและแลนด์มาร์คไร้ควันเป็นของตัวเอง เพื่อขยายพื้นที่ให้ยิ่งใหญ่ และมีการแข่งขันจากผู้เล่นคนอื่นที่หวังจะสร้างแลนด์มาร์คเป็นของตัวเองเช่นเดียวกัน ฉะนั้น จึงจะต้องเก็บเหรียญ ไอเทม สตอรี่การ์ด ให้ได้เยอะที่สุดเพื่อท่องเที่ยวและสร้างอณาจักรของคุณให้ทั่วประเทศไทย โดยวิธการเล่นและการแข่งขันกับผู้แข่งขันจะสนุกสุดมันขนาดไหนอยากให้ทุกคนมาลองเล่นด้วยกัน เราจะรอพบกับความยิ่งใหญ่ของอณาจักรไร้ควันของคุณนะ
 
 
เพชรบูรณ์ - ชมรม GenZ จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 กลุ่มโรงเรียนแกนนำคิดดีสร้างสรรค์ไอเดียบอร์ดเกมป้องกันนักสูบหน้าใหม่
ทราบกันดีว่า สถานการณ์การระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นน่าเป็นห่วงหนักมาก และอาจจะถึงขั้นวิกฤต โดยเฉพาะกลุ่มนักสูบหน้าใหม่ที่เริ่มเข้ามาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ในรายงานการสำรวจสุภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 2562-2563 พบว่าอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในวัยรุ่นระหว่าง 10-19 ปี เคยลองสูบ ร้อยละ 5.3 สูบเป็นประจำ ร้อยละ 2.9 และที่สำคัญ ร้อยละ 30 เป็นวัยรุ่นหญิงที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำ ดังนั้นบุหรี่ไฟฟ้าจึงเป็นภัยร้ายตัวใหม่สำหรับวัยรุ่น หากเราไม่รีบเร่งแก้ไขหรือปล่อยไว้อาจส่งอันตรายต่อสุขภาพของเด็กและเยาวชน เช่น สมอง หัวใจ ปอด และมะเร็ง
 
แกนนำชมรม GenZphetchabun ทั้ง 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเพชรพิทยาคม โรงเรียนบ้านเข็กน้อย โรงเรียนวังพืกุลพิทยาคม โรงเรียนวังโป่งศึกษา และโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ได้ออกแบบสื่อสร้างสรรค์ผ่านแพลตฟอร์มสื่อบอร์ดเกมโดยใช้เทคนิคดาวกระจายไร้ควัน
 
นายแก้วขวัญ ศรีขวัญแก้ว หรือ ซูชิ หัวหน้าทีมของชมรม GenZ จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวถึงกิจกรรมที่ทางกลุ่มแกนนำชมรม GenZ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 กลุ่ม หลังจากได้เข้าร่วมแคมป์ Hackathon พร้อมพัฒนาตัวผลงานสื่อกว่า 4 เดือนที่ผ่านมา จึงได้นำมาเผยแพร่พร้อมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อขยายกับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเครือข่ายของชมรม GenZ ในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 หลังจากที่ทางกลุ่มแกนนำทั้ง 5 โรงเรียน ที่ออกแบบและผลิตสื่อจึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ GenZphetchabun พร้อมกับเทคนิคการใช้นวัตกรรมดาวกระจายไร้ควันผ่านโรงเรียนแกนนำ ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วม 250 คน ช่วงอายุ 12-18 ปี โดยสื่อบอร์ดเกม ทั้ง 5 ทีม มีจุดเด่นที่น่าสนใจแตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดสอดแทรกทั้งความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า กลยุทธิ์รู้เท่าทันบริษัทบุหรี่ ที่สำคัญผู้เล่นจะได้รับความสุขและความสนุกพร้อมสาระจากการได้ร่วม
เล่นผลงานสื่อครั้งนี้
 
กิจกรรมของการขยายผลสื่อได้มีท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผอ.สพม.พช เพชรบูรณ์ ได้มอบโล่และเกียรติบัตรกับโรงเรียนแกนนำ พร้อมการนำนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า กัญชา และแอลกอฮอล์ไปสู่การปฏิบัติ
ในกิจกรรมครั้งนี้มีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและเทคนิคการใช้นวัตกรรมดาวกระจายไร้ควัน โดยครู พิเชษฐ์ พร้อมแกนนำชมรม GenZ ในโรงเรียน เพื่อสร้างชมรมGenZ เลือกไม่สูบในหมู่เยาวชน และการสร้างเครือข่าย ไปสู่กระแสหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมการนำเสนอสื่อไอเดียสร้างสรรค์ ต้นแบบนวัตกรรมแพลตฟอร์มสื่อสุขภาวะ การป้องกันนักสูบหน้าใหม่
 
ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมเกิดแรงบันดาลใจในการเสริมไอเดียกิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านสื่อกิจกรรมเกิดความรู้และภูมิคุ้มกันที่มากขึ้นเกี่ยวกับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า และได้ทำความรู้จักกับโครงการ คิดดีไอดอลพร้อมด้วยโครงการ Hackatorn มาต่อยอดการดำเนินกิจกรรมของชมรม โดยความน่าสนใจกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ทำให้แกนนำ GenZ รุ่นใหม่ได้มีแรงบันดาลใจในการรณรงค์และสร้างสรรค์สื่อในรูปแบบใหม่ ส่งผลตอบรับมีความกระตือรือร้นและเกิดความสนใจต่อโครงการ Hackatorn และคิดดีไอดอล โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีภาคีหรือเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมหรือสนับสนุนการทำงาน ได้แก่ สพม.เพชรบูรณ์ ชมรม GenZเพชรบูรณ์ และ
มูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่