รู้ทันภัยพนันออนไลน์ กลุ่มห้ากุมาร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เครือข่ายคิดดีไอดอล นักสื่อสารสุขภาวะภาคใต้

: admin
: 2023-12-28 05:05:01
: 186 ครั้ง


ทีมห้ากุมาร มทร.ศรีวิชัย

ชื่อผลงาน : รู้ทันพนันออนไลน์

ประเด็น : การพนัน

สื่อที่ใช้จัดกิจกรรม : คลิปวีดีโอ โมชันกราฟิก (คอลลาจ)

🟡 บทคัดย่อ: การเล่นพนันออนไลน์ คือ หนทางแห่งความหายนะที่เทคโนโลยีเสมือนจริงสร้างขึ้นเพื่อหลอกลวงนักพนันอย่างมิต้องสงสัย ไปเล่นปั่นแปะกับเพื่อนในโลกจริงยังได้ความยุติธรรมมากกว่าเลย

🟡 รายละเอียด : ผลิตสื่อในรูปแบบโมชั่นกราฟิกที่ทันสมัย ความยาว 07.19 น. เป็นสื่อเพื่อรณรงค์ต่อต้านการพนันออนไลน์ เป็นสื่อที่พูดถึงการพนันออนไลน์ในยุคปัจจุบัน โดยมีปัจจัยต่างๆ ที่อาจนำพาตนเองเข้าสู่การเล่นพนันออนไลน์ ผลเสียเเละผลกระทบจากการเล่นการพนันออนไลน์ วิธีการป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ เเละข้อกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อตนเองเมื่อเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ เพื่อปกป้องเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันออนไลน์กับการรู้เท่าทันต่อสถานการณ์เพื่อให้เกิดการเท่าทันภัยออนไลน์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ให้เกิดการเข้าถึงประเด็นด้านสุขภาพการรู้เท่าทันสื่อภัยออนไลน์ที่จำเป็นต่อการตระหนักรู้ไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตอย่างรู้เท่าทัน

🔘 รู้ทันภัยพนันออนไลน์ กลุ่มห้ากุมาร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เครือข่ายคิดดีไอดอล นักสื่อสารสุขภาวะภาคใต้
 
🔘 การเล่นพนันออนไลน์ คือหนทางแห่งความหายนะที่เทคโนโลยีเสมือนจริงสร้างขึ้นเพื่อหลอกลวงนักพนันอย่างมิต้องสงสัย ไปเล่นปั่นแปะกับเพื่อนในโลกจริงยังได้ความยุติธรรมมากกว่าเลย
🔘 ข้อมูล ช่วงต้นปีได้ทำการสำรวจการพนันออนไลน์ในกลุ่มคนอายุ 15-25 ปี พบว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีนักการพนันหน้าใหม่เกิดขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะคนมีเวลาอยู่บ้านและใช้เวลาเล่นอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ทำให้เห็นการโฆษณาของพนันออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากยังพบว่า เห็นแล้วอยากลอง 44% ลองกดเข้าไปดู 26% ทดลองเล่น 4% และแชร์ข้อความโฆษณาไปยังสาธารณะ 1% ทำให้การโฆษณาพนันออนไลน์ขยายวงกว้างออกไปอีก เพราะเข้าถึงง่าย
เล่นได้ทุกที่ทุกเวลา
🔘 ผลกระทบจากการลองเล่นพนันของเด็กและเยาวชน มีดังนี้ ขาดเงินใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะนำเงินค่าขนมเงินที่พ่อแม่ให้มาไปเล่นพนัน เกิดความเครียด เนื่องจากเล่นพนันเสีย จนส่งผลต่อสุขภาพจิตจนกลายเป็นภาวะซึมเศร้า เป็นหนี้ หยิบยืมเงินเพื่อน นำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ เช่น ทะเลาะกับเพื่อน ครอบครัวเกิดความแตกแยก
 
🔘 กลุ่มห้ากุมาร มทร.ศรีวิชัย ผลิตสื่อในรูปแบบโมชั่นกราฟิกที่ทันสมัยต่อสถานการณ์เพื่อให้เกิดการเท่าทันภัยออนไลน์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยได้จัดกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายน้องๆโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จำนวน 800 กว่าคน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ผ่านการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ส่งผลให้เกิดการเข้าถึงประเด็นด้านสุขภาพการรู้เท่าทันสื่อภัยออนไลน์ที่จำเป็นต่อการตระหนักรู้ไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตอย่างรู้เท่าทัน